De oväntade komplexiteten bakom stålsvetsning

Stålsvetsning kräver främst bestämning av mängden legeringsmedel i metallen. Ju större kvantitet, desto lägre är stålets svetsbarhet.

“Svetsbarhet” som termerna antyder är stålets förmåga att sammanfogas med andra metaller. Denna egenskap är det omvända till stålets “härdbarhet”, det vill säga ju högre förmåga stålet har att härda av värme, desto svårare är det att svetsa.

Därför är det ganska viktigt att svets-experten noggrant studera stålets sammansättning innan man går vidare till själva svetsprocessen.

Bortsett från ovan är en annan viktig faktor att studera kolhalten. Ju lägre kolhalt, desto lättare är det att svetsa stålet. Faktum är att kol anses ha störst inverkan på stålets “svetsbarhet” än någon annan metallegering.

De flesta kunder som använder stålsvetstjänster lockas av styrkan och hållbarheten som denna metall framkallar. De mäter vanligtvis pengarnas värde till det svetsade materialets livslängd. Styrkan hos stål är obestridlig. Ändå är dess styrka inte den enda faktorn att ta hänsyn till när det kommer till “svetsbarhet”. De flesta starka stål är svåra eller till och med omöjliga att svetsa; således måste kunden kunna hitta en balans mellan dessa två egenskaper. Experter hävdar att balansen är ett höghållfast stål med lågt legerat innehåll.

Till exempel, när det gäller rostfria stål, är inte alla typer svetsbara. Det finns en specifik klassificering som gynnar processen; men även dessa typer riskerar förvrängning.

En annan viktig faktor att överväga enligt experter är tillämpligheten av förvärmningsprocedurer på stålet. Dessa procedurer kan i hög grad bidra till att förbättra stålets “svetsbarhet”.

Processen med stålsvetsning kräver lite teknisk kunskap, särskilt för att bestämma innehållet i legeringen; Därför är det mer tillrådligt för konsumenter att först konsultera en expertsvetsare innan de betalar för stålsvetstjänster.

Comments are closed.